För den historieintresserade är Karthago ett namn som klingar bekant i öronen. Denna överdådiga stad, hem till Hannibal, som totalförstördes av romarna ligger i dagens Tunisien och är ett obligatoriskt utflyktsmål för alla arkeologifantaster.

Kartago var för över tvåtusen år sedan en av världens rikaste städer tack vare invånarnas fantastiska talanger i skeppsbygge, sjöfart och handel. Man hade vackra bostäder och teatrar, badhus med varm och kallt vatten liksom en myriad av folkslag och kulturer som dagligen utbytte erfarenheter och varor. Med sitt strategiska läge vid Medelhavet hade man tillgång till alla länder, inte minst Italien, Grekland och Persien och genom kamelkaravaner kunde man resa till andra afrikanske länder som Marocko och Egypten.

Denna rika stad beboddes framförallt av fenicier, ett semitiskt folk med djupa handels-rötter, som drev ut ursprungsbefolkningen och bosatte sig här på slutet av 300-talet f.Kr. Man satte genast igång med att bygga stora skeppsvarv och snart dominerade kartagerna handelsrutterna i området.

Rikedom och framgång föder dock korruption, övermod och svartsjuka och snart hamnade staden i trubbel med romarna tvärsöver havet. Det började med att Karthago invaderade och tog över den romerska ön Sicilien, vilket resulterade i det första puniska kriget som varade i nästan tjugo år fram till 241 f.Kr. Till sist vann romarna och kartagerna var tvungna att betala höga skatter men vad många romare inte insåg var att man i hemlighet planerade sin hämnd. År 218 f.Kr. invaderade den kartagiske generalen Hannibal norra Italien med sina stridselefanter genom att ta tagit sig dit via Spanien, och detta femtonåriga krig skulle kosta dyrt för båda sidor.

Till sist besegrades Karthago åter igen och denna gång var staden hårt drabbad av de många konflikterna. Det var extremt svårt att betala romarna alla skatter och straffavgifter men på något sätt lyckades man sakta men säkert bygga upp sin ekonomi igen. Detta betraktades som ett hot av romarna som bestämde att jämna staden med marken en gång för alla. År 146 f.Kr. totalförstördes staden under en fruktansvärd vecka och det skulle ta lång tid innan staden kom på fötter igen. För romarna kom Karthago att för alltid stå för den ständiga faran som finns till hands.

Så småningom kom staden att återigen hamna på fötterna och blev bland annat ett viktigt centrum för den tidiga kristendomen och det är möjligt att komma hit på dagsutflykter.

freesia-empire